Functionele Geneeskunde

De Functionele Geneeskunde [F.G.] is op zoek hoe en waarom een ziekte is ontstaan. Het tracht de gezondheid te herstellen door te doorgronden wat de oorzaak van een bepaalde aandoening is, dus door de ‘wortel van het kwaad” aan te pakken, welke bij ieder persoon weer anders is.

Het model van de F.G. is een patiënt centraal zetten en in samenspel met de patiënt te zoeken naar de onderliggende oorzaak van zijn/haar ziekte en uit te zoeken wat nog optimaal bereikbaar is. Er wordt gekeken naar genetische, biochemische, biofysiche leefstijl factoren. Het primaire doel is het opsporen van de oorzaak van een bepaalde aandoening en niet het bestrijden van de symptomen. Heel belangrijk hierbij zijn de triggers welke een aandoening heeft veroorzaakt. Triggers kunnen zijn vaccinaties, infectieziekten, slecht functionerende darmen maar ook stressvolle gebeurtenissen als ontslag, verlies van een geliefd persoon of echtscheiding.

Een infectieziekte zoals Pfeiffer of Lyme, maar ook andere infectieziekten, kunnen een verlammende werking hebben op de functie van de mitochondriën. Uitleg mitochondriën? Ook diverse stoffen zoals zware metalen [bijv. amalgaam]of langdurig gebruik van medicatie kunnen een rol spelen. Darmen waarvan de doorlaatbaarheid verhoogd is kunnen ook voor veel ellende zorgen. Men spreekt dan van lekkende darmen, in het Engels: leaky gut.

Bedenk dat een aandoening vele oorzaken kan hebben!

Bedenk dat een oorzaak vele aandoeningen veroorzaakt!

Welke aandoening manifest wordt, hangt weer af van zaken zoals erfelijke aanleg, overgewichtsfactoren en leefstijl. Een therapie dat de juitste oorzaak aanpakt, zal meer bijdrage leveren aan blijvende verbetering dan onderdrukking van de symptomen. Overigens moet gezegd worden dat soms symptoom onderdrukking zoals toegepast door de reguliere geneeskunde, niet altijd te vermijden is.

Als u op zoek bent naar een antwoord op uw aandoening, dan bent u bij ons aan het goede adres. Samen gaan we op zoek naar wat uw klachten veroorzaakt. Uw mening en visie zijn hierbij ook heel belangrijk, die nemen wij ook heel serieus. We doen ons best en tijd mag hierbij geen belemmerde factor zijn. Alle klachten en symptomen nemen we mee in ons beleid.

De werkwijze in ons Centrum valt helaas niet in de basisverzekering van de Ziektekostenverzekeraars. dat betekent dat de kosten voor een groot deel voor eigen rekening komt. Via een aanvullende verzekering kunt u [een meestal] klein deel terugkrijgen. Naast het consult is het vaak noodzakelijk verder onderzoek te doen. Meestal wordt er aanvullend bloedonderzoek bij huisartsenlaboratoria aangevraagd [deze kosten vallen ook niet onder de basisvergoeding]. Het is daarom van belang bij het consult recente bloeduitslagen mee te nemen. Verder laten we ook geregeld bloed- dan wel ontlastingsonderzoek doen bij Buitenlandse laboratoria. Ons Centrum werkt intensief samen met het Duitse Laboratorium Biovis voor onder andere bloedonderzoek naar het functioneren van de mitochondriale stofwisseling. Omdat heel vaak de darmen niet goed functioneren wordt er ook geregeld ontlasting onderzoek gedaan om met name de situatie van het lekkende darmsyndroom [leaky gut] in kaart te brengen. Ook deze onderzoeken moeten door patiënt zelf betaald worden. De assistente kan u een indicatie geven wat deze laboratoriumkosten globaal zijn.

Als u denkt dat het Centrum u verder kan helpen, neem dan contact op met de assistente, telefonisch 0187-689926 of via email: info@biolgen.nl.

Het is een investering in uw gezondheid.

Overigens kan nooit een garantie gegeven worden dat u ten allen tijden beter wordt.