Binnen ons Centrum passen wij naast reguliere zorg diverse therapiën toe. Deze behandelingen worden uitgevoerd door assistentes, onder supervisie van de arts. De assistentes hebben hiervoor in binnen- en buitenland diverse opleidingen gevolgd en zijn uitstekend gekwalificeerd. Een deel van de behandelingen bestaat uit complementaire zorg.

Wij hebben hiervoor de volgende therapie mogelijkheden binnen onze praktijk:

Bicom Informatie Therapie

Matrix Regeneratie Therapie

Mitosan Therapie

Neuraaltherapie

Therapie wordt in het algemeen éénmaal per week of éénmaal per twee gegeven. Soms iets vaker, soms ook minder vaak. De tijdsduur is meestal tussen de 30 en 45 minuten, voor kleine kinderen tussen de 20 en 30 minuten. Afhankelijk van de gevonden belastingen, vindt er na een aantal behandelingen een tussen evalutie plaats ( meestal na 3 tot 6 behandelingen]. Het is vooraf moeilijk te zeggen hoeveel behandelingen in totaal nodig zijn, dit is per persoon verschillend. en afhankelijk van de ernst van de klacht.

Het kan ook noodzakelijk zijn dat er aanvullend bloed- of ontlastingsonderzoek wordt gedaan. Wij laten het bloed onderzoeken bij het Reinier MDC, Star lab, Weel Bethesda Ziekenhuis of het Biovis laboratorium in Duitsland. Allen zijn regulier medische laboratoria. Daar wij geen 1e lijns zorgverlener zijn, worden de kosten van deze onderzoeken niet vanuit uw basis verzekering vergoed.

Tevens kan het voorkomen dat er een afspraak gemaakt moet worden bij de tandarts. Dit kan de eigen tandarts zijn maar soms kan verwezen worden naar tandarts Starrenburg te Honselersdijk, wij werken met hem samen. Denk bij een doorverwijzing aan amalgaamsanering of het saneren van gebitshaarden in de vorm van chronische ontstekingen.

Naast therapie wordt ook regelmatig medicatie voorgeschreven. Dit kunnen reguliere [genees]middelen zijn maar ook probiotica en/of orthomoleculaire middelen.

Binnen ons Centrum kunnen we in principe iedere aandoening, waarbij verbetering nog mogelijk is, in behandeling nemen. Garanties op resultaat kunnen echter ten enenmale niet worden gegeven. Bedenk ook alvorens u zich aanmeldt dat onderzoek en behandelingen financiële consequenties met zich meebrengen. De meeste ziektekosten verzekeringen vergoeden maar een klein deel van de kosten. U dient dat een aanvullende verzekering te hebben afgesloten. Er zijn [enkele] verzekeringsmaatschappijen die een goede vergoeding hebben.