Ontwikkelingen afgelopen jaren

Toen het Centrum in 1992 werd opgericht bestond de aanvullende diagnostiek en therapie uit

Bio Informatie therapie en Neuraaltherapie. Bio Informatie therapie was vooral gericht op behandelen van (chronische) infecties met name door virussen veroorzaakt zoals de Ziekte van Pfeiffer of Gordelroos en van allergieën en andere intoleranties voor voeding. Ziektebeelden die vaak met goed gevolg kunnen worden behandeld zijn: eczeem, chronische verkoudheden, darmproblemen als ook problemen van de luchtwegen. Met Neuraal therapie zijn chronische pijnklachten goed aan te pakken. Deze therapieën worden nog steeds in ons Centrum toegepast maar de ontwikkelingen hebben de afgelopen jaren niet stilgestaan.

 

Ik kwam in contact met dr. Siegfried Kiontke met zijn theorie van het Vitaalveld. Ik werd mij toen bewust van het feit dat het organisme niet zonder energie kan functioneren. Dat is logisch, maar juist in de energievoorziening kan veel mis  gaan. Energie komt voornamelijk vrij bij verbranding van ons voedsel met behulp van zuurstof in de onderdelen van onze cellen die mitochondriën worden genoemd. In één cel bevinden zich al snel 1.000 van deze mitochondriën en een hartcel welke veel energie moet produceren bestaat wel voor de helft uit deze energiecentrales.

 

Professor Martin Pall, emeritus hoogleraar fysiologie aan de State University van de Staat Washington heeft veel onderzoek gedaan naar het functioneren van deze mitochondriën en vooral naar het disfunctioneren hiervan, met alle gevolgen van dien. Zie mijn verhaal over Nitrostress. Bij vele, zo niet alle, ziektebeelden, spelen niet goed functionerende mitochondriën een rol. Professor Pall wees mij op het Institute for Functionel Medicine. Dit instituut, welke is gevestigd in Amerika, heeft al 100.000 artsen over de hele wereld gecertificeerd als lid. Sinds 2017 ben ik, als één van de eerste artsen in Nederland, ook gecertificeerd lid van deze organisatie. Meer uitleg vindt u op de pagina:  Wat is Functionele Geneeskunde.