Centrum voor Biologische Geneeskunde in Ouddorp

Lifestyle

Behandeling

Therapie

Indien u een afspraak maakt in ons Centrum voor Biologische Geneeskunde, wordt een groot deel van het consult besteed aan algemeen regulier onderzoek, zoals de anamnese doornemen, klacht[en] uitvragen, lichamelijk onderzoek, eventueel bloedafname, uitschrijven recepten etc.

Iedere patiënt wordt als uniek beschouwd. Dat betekent dat iedere patiënt individueel wordt benaderd en behandeld. Dat kan betekenen dat van de protocollaire behandelwijze wordt afgeweken. Geen enkele aandoening is hetzelfde, laat staan dat er altijd sprake is van dezelfde oorzaak. Overigens neemt het Centrum niet de centrale rol van de huisarts over.

Er wordt gebruik gemaakt van reguliere kennis en inzichten. Met de inzichten van de Functionele Geneeskunde doen we ook andere onderzoeken die verder inzichten geven hoe het lichaam functioneert. Hiervoor worden andere laboratoria ingeschakeld. Met name werken we met het Laboratorium Biovis uit Duitsland. Voor alle duidelijkheid, dit laboratorium is door de Duitse overheid gecertificeerd. Met name wordt er gekeken naar de situatie van de darmen en naar de rol van de mitochondriën, de energiecentrales in de cellen. Zonder energie is leven niet mogelijk. Uit veel wetenschappelijk onderzoek blijkt dat bij de meeste, zo niet alle chronische aandoeningen ergens een verstoring te vinden is in deze energiefabriekjes. Maar er is nog een factor van belang. Het lichaam heeft ook informatie nodig. Het moet toch weten wat het moet doen? Om inzicht te krijgen in de aansturingszaken wordt er regelmatig een zogenaamde Global Diagnostic Meting gemaakt. Met deze meting kan men verstoringen in deze processen opsporen en met diverse programma’s die bij deze apparatuur horen, zet men het lichaam aan deze informatiestromen weer de goede kant op te sturen.

Het Centrum staat voor een resultaatgerichte therapie door meer de achterliggende oorzaken op te sporen en te behandelen. We willen niet alleen symptomen bestrijden. Hierbij wordt rekening gehouden met de natuurlijke processen in het menselijk lichaam. Ontregelingen in het zelfregulerend vermogen van het lichaam worden opgespoord en naar vermogen bijgestuurd. Centraal staat dus het herstellen van verstoorde levensprocessen.

Een garantie dat we op deze manier alle problemen kunnen oplossen, kunnen we niet geven.

Er zijn nog veel zaken in het menselijk lichaam en de verstoringen die leiden tot ziektes, die we nog niet begrijpen.

Er wordt wel eens gesteld dat we nog maar 4% weten, wat er werkelijk gebeurt in het menselijk lichaam.

Er zal in de toekomst nog veel onderzoek moeten worden gedaan om het raadsel Leven verder te ontrafelen..

De werkwijze in ons Centrum valt helaas niet in de Basisverzekering.

Dat betekent dat de kosten voor een groot deel voor eigen rekening zijn.

Via de Aanvullende Verzekering kan men meestal een klein deel van de kosten vergoed krijgen.

Laboratoriumkosten zijn helemaal voor eigen rekening.

De assistente kan globaal aangeven wat de kosten zijn.

Als U denkt dat het Centrum U verder kan helpen, neem dan contact op met de assistente. Dit kan telefonisch via 0187-689926 of via email: info@biolgen.nl.

Het kan een investering in Uw gezondheid zijn.

 

Het Centrum voor Biologische Geneeskunde is gevestigd in Ouddorp op Goeree-Overflakkee.

Wij hebben een BIG registratie nummer 09021988901.

Onze AGB-code’s zijn:
G.W. Kentie: 84022133
Centrum Biologische Geneeskunde: 840535901
Nummer KvK: 24390805

Aangesloten bij de AVIG.

Behandel niet alleen de pijn, behandel het hele probleem

Intensieve fase

Intensief, 1 à 2 keer per week klachten verminderen.

Behandelfase

Regelmatig de opgebouwde gezondheid versterken.

Controlefase

Periodieke controles om herhaling te voorkomen.