Nitrostress, ziek zonder afwijkingen?

 Door recente wetenschappelijke onderzoeken, met name door Professor Martin Pall uit Amerika, is aangetoond dat diverse onbegrepen aandoeningen als fibromyalgie, chronisch vermoeidheidssyndroom en ook ADHD vaak één en dezelfde oorzaak hebben. Er is een vicieuze cirkel welke betrekking heeft op het gas stikstofmonoxide. Het scheikundig symbool is NO. Drie Amerikanen hebben in 1998 de Nobelprijs gekregen nadat zij onderzoek hebben gedaan naar de rol van dit gas in het menselijk lichaam.

Wat is de functie van NO?

In het immuunsysteem werkt dit gas als een afweermiddel tegen bacteriën, virussen en parasieten. Daarbij stimuleert dit gas diverse ontstekingsprocessen.

 1. Door werking op de wanden van de bloedvaten ontstaat er een bloedvatverwijding daardoor is er een betere doorbloeding. In de geneeskunde maakt men van dit fenomeen door het geven van een medicament, vaak in de vorm van een spray, onder de tong bij pijn op de borst ten gevolge van angina pectoris. Viagra geeft bloedvatverwijding doordat het de productie van NO verhoogt.
 2. In het zenuwstelsel dient het als boodschapperstof. Bepaalde zenuwprikkels worden beter voortgeleid.
 3. In de energiecentrales in al onze cellen, de zogenaamde mitochondrien, reguleert NO de stofwisseling, het zuurstofgebruik, de celdeling en ook de geprogrammeerde celdood.

Voor iedere functie van het stikstofmonoxide zijn weer aparte enzymen nodig. Stikstofmonoxide wordt gevormd uit het aminozuur Arginine.

Hoe komt het tot een toegenomen productie van stikstofmonoxide?

Oorzaken zijn chronische ontstekingen, instabiele hals- en lendenwervelkolom met permanente prikkeling van het ruggenmerg, stress zowel lichamelijk als psychisch, contact met diverse stoffen als bestrijdingsmiddelen, koolwaterstoffen, amalgaam, nicotine en ook chronisch gebruik van diverse medicamenten.

Weinig beweging of zware lichaamsarbeid met veel zuurstofverbruik, ook diverse voedingsmiddelen en diverse E-nummers verhogen de NO-concentratie.

Wat gebeurt er als er op den duur teveel NO wordt geproduceerd?

NO blokkeert de energieproductie in de mitochondriën. Ons lichaam bevat 1000 miljard cellen, in iedere cel zitten gemiddeld 1000 mitochondriën. Deze nemen ongeveer de helft van de totale cel inhoud in bezit. Een stoornis op dit niveau heeft dan ook een enorme impact op het totale functioneren.

Dit tekort aan energie leidt ertoe dat:

 1. De hersencellen niet meer tot rust komen, dat deze daardoor hun functie verliezen en zelfs kunnen afsterven. Dit kan leiden tot concentratieproblemen, hoofdpijn, migraine, depressie en zelfs ADHD.
 2. Vetten en eiwitten niet meer verwerkt kunnen worden, wat dan ook minder energie oplevert. Dit kan leiden tot chronische vermoeidheid, burn out, gewichtstoename, suikerziekte en voedselintoleranties. Stress, chronische, hardnekkige infecties als Pfeiffer of Lyme, koolhydraatrijke voeding zetten de stofwisseling extra aan en daardoor stijgt de NO-concentratie wat wederom het energietekort doet toenemen. Bovendien worden de koolhydraten niet meer normaal afgebroken maar worden deze omgezet in melkzuur waardoor het lichaam gaat verzuren, of in vetten waardoor het moeilijk behandelbare overgewicht ontstaat.
 3. Ontgiftingsprocessen in het lichaam raken verstoord en er ontstaan giftige tussenproducten. Dit kan weer weerstandsproblemen en allergieën geven. Men is gevoelig voor infecties, vooral van de luchtwegen, maar ook kunnen darm-, hart- en nierproblemen ontstaan. En verder kunnen problemen van het centrale zenuwstelsel het gevolg zijn.
 4. Dat ontgiftingsprocessen in de lever worden geremd. Dit kan weer leiden tot cholesterolverhoging, problemen met de bloedvaten, galsteenvorming maar ook invloed op de hormoonproductie in de bijnieren.
 5. Dat er een tekort ontstaat aan vitamine B12. Vitamine B12 vangt NO weg en er is bij verhoogde productie van koolmonoxide een enorme behoefte aan dit vitamine. Een fors tekort leidt ook tot een bloedarmoede of aantasting van de zenuwbanen, wat een soort tinteling in de benen of doofgevoel onder de voeten kan veroorzaken.
 6. Dat er ontstekingen ontstaan aan de gewrichten en ook aan de wervels. Ook kan psoriasis het gevolg zijn van deze ontstekingen.
 7. Dat er Nitrasaminen worden geproduceerd waaraan een kankerverwekkende werking wordt toegeschreven.
 8. Dat de vorming van hemoglobine, de rode kleurstof van de bloedcellen, verminderd is waardoor er ook weer een bloedarmoede ontstaat en daardoor een verminderde toevoer van zuurstof naar de weefsels tot gevolg heeft. Alle cellen in het lichaam kunnen hieronder lijden.
 9. Dat er minder schildklierhormonen worden geproduceerd en dit leidt weer tot een onderfunctie van de schildklier.

Bedenk daarbij dat al deze functiestoornissen weer kunnen leiden tot een verhoogde vorming van stikstofmonoxide.

Bijzondere problemen zijn te verwachten als NO gaat reageren met zuurstofradicalen waardoor ONO ontstaat. Wetenschappelijk heet deze stof Peroxynitriet. Professor Pall spreekt hierbij plastisch over “No, oh No”! Zuurstofradicalen zijn zeer agressief en ontstaan bij alle stofwisselingsprocessen. Peroxynitriet is hoog giftig, agressief en versterkt alle negatieve effecten van NO.

Peroxynitriet blokkeert de vorming van melanine (stoornissen in de pigmentvorming), van noradrenaline en adrenaline (problemen van hart en bloedvaten, ook hoge bloeddruk), dopamine ( Parkinson en problemen in de doorbloeding van de weefsels), melatonine (slaapproblemen) en serotonine ((depressies, angsttoestanden en versterkte pijngevoeligheid zoals bij fibromyalgie).

Bovendien worden de mitochondriën onherstelbaar beschadigd wat kan leiden tot voortijdige celdood!!

Hoe kan Nitrostress worden aangetoond?

Er zijn onderzoeksmethoden ontwikkeld waarmee deze stofwisselingsstoornissen kunnen worden opgespoord. Hiermee kan aangetoond worden dat bepaalde klachten niet tussen de oren zitten maar dat er duidelijk wat aan de hand is.

En de therapie?

In eerste plaats moet worden gekeken naar belastingen als zware metalen, met name amalgaam, pesticiden en andere belastende stoffen. Verder de niet volledig genezen infecties zoals de ziekte van Lyme en Pfeiffer. Maar ook alle andere infectieziektes die men kan hebben opgelopen in het verleden. Vaccinaties en voedselintoleranties zijn van belang. Deze belastingen kunnen worden behandeld met verschillende therapieën zoals Bio-informatie therapie maar ook met Vitaalveld therapie. Deze laatste therapie kan heel goed worden ingezet als energieondersteuning maar ook voor het uitleiden van de gevonden belastingen. Voor een diepe en zeer intensieve ontgifting kan de MRT-therapie worden ingezet. Van al deze therapieën zijn folders in het Centrum aanwezig.

Ook is er aandacht voor psychische stress welke met de Vitaalveld therapie in combinatie met coaching kan worden behandeld. Heel belangrijk kan een aanpassing van het voedingspatroon zijn. Vooral een forse beperking van koolhydraten en relatief meer eiwitten in de voeding is, afhankelijk van de uitslag maar ook van het klachtenpatroon, een zinvolle optie. Zonder orthomoleculaire ondersteuning met vitamines, mineralen en andere voedingssupplementen is een succesvolle therapie [meestal] niet mogelijk.

Met name worden hoge dosis vitamine B12, foliumzuur en alfa liponzuur als basis gegeven. Daarnaast ook andere vitamines uit de B-groep, vitamine C, D, E en K2.

Andere middelen zijn Omega-3 vetzuren, Co-enzym Q10, Carnitene, Melatonine. Magnesium, Zink, Selenium en Mangaan. Uit bloedonderzoek zijn aanwijzingen te halen voor het voorschrijven van deze middelen.

Belangrijkste doel van de therapie is om de hoge productie van NO te verminderen, de zuurstofradicalen weg te vangen, waardoor de functie van de mitochondriën kan verbeteren. Alleen dan kunnen alle andere klachten en aandoeningen verbeteren of verdwijnen.

Informatie in het Nederlands is (nog) niet voorhanden.

Wel in het Duits en het Engels kan men op internet informatie vinden.

 1. Voor patiënten heeft Ganzimmun de website www.nitrostress.de opgezet.
 2. Ook Dr. Kuklinski heeft veel gepubliceerd. Zie daarvoor zijn website www.dr-kuklinski.info. Hij heeft twee interessante boeken geschreven, één voor artsen en ook één voor patiënten. Helaas alleen in het Duits.
 3. Dokter Heinrich Kremer heeft veel over dit onderwerp gepubliceerd. Er zijn ook talloze publicaties in het Engels. De gegevens zijn via Google te vinden.
 4. Belangrijk is ook het boek van Professor Martin Pall, “Explaining Unexplained Illnesses”. Eventueel googlen op Pall Nitrosative Stress.