Voor ver uit de meeste mensen, die besmet zijn geweest met het Corona virus, was een ziekenhuis opname niet nodig. Na één of twee weken verdwijnen de meeste klachten zoals hoofdpijn, hoesten, benauwdheid en koorts. Een klein deel van deze patiënten krijgt echter na of tijdens die periode ernstige complicaties die meestal een ziekenhuis opname noodzakelijk maken. En de situatie kan dan nog zo verslechteren waarbij men uiteindelijk ook aan de beademing kan komen. Dan is de kans groot dat men komt te overlijden. Aan deze gevolgen van de Corona-infectie is in de media veel aandacht besteed omdat dit heftige situaties zijn.

Momenteel komen er steeds meer verhalen van mensen die ogenschijnlijk genezen zijn van een infectie door het Coronavirus die langdurig moe blijven, spierpijnen houden en het gevoel hebben in een soort mist te leven zodat je niet helder kunt denken. In de pers spreekt men dan van “de vergeten Coronagroep”. De reguliere geneeskunde begrijpt de oorzaak niet en weet ook niet hoe deze problemen moeten worden aangepakt. Al deze klachten zien wij in ons Centrum ook vaak na een Pfeiffer-infectie en een infectie met de Borrelia-bacterie die de Lymeziekte veroorzaakt.

In ons Centrum hebben we veel ervaring met deze klachten. Deze klachten zijn het gevolg van een ontregeling in de Mitochondriën, de batterijen in onze cellen die zorgen dat er energie beschikbaar is voor al onze levensfuncties. Zonder energie gebeurt er niets in ons lichaam, en als er te weinig energie (door wat voor oorzaak ook) wordt geproduceerd, dan geeft dat op talloze terreinen gezondheidsproblemen. Helaas wordt er aan deze zaken door de meeste artsen geen aandacht gegeven.

Voor verdere informatie, zie ook het artikel op deze website over Nitrostress.

Wat kunnen wij bieden? Met behulp van Bioresonantietechnieken wordt de restbelasting van het virus uitgedoofd. Daarnaast schrijven we diverse supplementen voor die een verstoorde functie van de Mitochondriën herstellen. Vaak wordt er nog bloedonderzoek gedaan in het Duitse laboratorium Biovis. Dit laboratorium, welke door de Duitse overheid is gecertificeerd, heeft zich toegelegd de verstoringen in de energiecentrales te ontrafelen.

Wilt U meer informatie of een afspraak, neem dan contact op met de assistente. U kunt haar bereiken op dinsdag, woensdag en donderdag. Voor alle duidelijkheid, we nemen alleen patiënten in behandeling die regulier gezien genezen zijn van een Corona-infectie.