Bio Informatie Therapie


In deze praktijk wordt de Bio Informatie therapie toegepast, een methode van biologische geneeskunde. Op welke grondslag zij is gebaseerd en welke klachten daarmee kunnen worden behandeld leest u in deze korte algemene informatie folder.

 

Onder Bio Informatie therapie wordt verstaan het complex van elektromagnetische trillingen in het menselijk lichaam. Met behulp van zeer gevoelige apparatuur kunnen deze trillingen worden gemeten. Diverse onderzoeken hebben aangetoond dat het totale trillingsspectrum voor elk individu uniek is. Ook is vastgesteld dat stoornissen in het functioneren van bepaalde organen terug te vinden zijn in het trillingspatroon. In de geneeskunde wordt van dit fenomeen reeds gebruik gemaakt bij het hartonderzoek en hersenonderzoek, nl. het elektrocardiogram (ECG) en het elektro-encefalogram (EEG).

 

Werking van Bio Informatie Therapie

Bij de Bio Informatie Therapie wordt gebruik gemaakt van apparatuur waarvan het Bicomapparaat het meest gebruikt wordt. Deze apparaten zijn in staat het elektromagnetische trillingspatroon op te vangen en door middel van een gevoelig elektrisch filter de trillingen in twee groepen te verdelen. Men krijgt dan normale ‘gezonde’ trillingen en afwijkende ‘zieke’ trillingen. De ‘gezonde’ trillingen kunnen naar behoefte worden versterkt of verzwakt. De ‘zieke’ trillingen worden uitgedoofd door deze om te keren, d.w.z. in spiegelbeeld te veranderen, en weer naar de patiënt terug te voeren. Het trillingsspectrum van de patiënt  verandert, waardoor biochemische reacties in het organisme op gang worden gebracht en het zieke orgaan beter gaat functioneren. Hierdoor wordt het hele organisme in positieve zin beïnvloed. De pathologische (ziek makende) frequenties kunnen gericht worden behandeld, waardoor deze in intensiteit afnemen of totaal verdwijnen. Het zelfgenezingsvermogen wordt dan niet meer afgeremd, integendeel het wordt gestimuleerd. Omdat het trillingsspectrum voor iedere persoon uniek is zijn de therapietrillingen dan ook zeer individueel.

 

Alleen de trillingen die het lichaam doorgeeft aan het apparaat worden al dan niet omgevormd en teruggestuurd naar het lichaam.
Er wordt niets toegevoegd, ook geen elektrische stroom.

 

Welke klachten kunnen met de Bio Informatie Therapie behandeld worden? 

  • Acute ontstekingen
  • Chronische ontstekingen of niet volledig uitgeziekte infecties
  • Allergische aandoeningen
  • Weerstandverlagingen
  • Onvoldoende of gebrekkige afvoer van afvalstoffen of schadelijke stoffen
  • Energetische verstoringen van één of meerdere organen, waardoor het functioneren van die organen achteruit gaat.

 

In principe kunnen van ieder verstoord lichaamsgebied ziekelijke trillingen worden afgenomen en in therapietrillingen worden omgezet. Derhalve zijn er voor de Bio Informatie Therapie weinig beperkingen en kan deze therapie voor praktisch iedere aandoening worden ingezet. Uiteraard hangt het succes wel af van het nog aanwezige herstelvermogen en van de ervaring van de therapeut. Ofschoon de behandeling niet pijnlijk is, kan het lichaam reageren met een licht warmtegevoel, kriebelen of trekkingen.

 

Disclaimer:

Hoewel we in het Centrum al bijna 30 jaar goede ervaringen hebben met Bio Informatie Therapie, wordt deze therapie door talloze zogenaamde wetenschappers zeer fel bestreden en afgewezen omdat de theorie hier achter op “onzin” zou zijn gebaseerd en iedere wetenschappelijke basis zou ontberen. Het werk van Prof. Albert Popp en de beschrijvingen in de boeken van Dr. Siegfried Kiontke [ de ontwikkelaar van de Vitatec apparatuur], tonen aan dat biofotonen, welke bestaan uit energetische lichtkwanten, wel degelijk invloed hebben op levende systemen. Dubbelblind onderzoek, de gouden standaard in de medische wereld laat zich moeilijk toepassen op Bio Informatie apparatuur.