Global Diagnostics
Het stellen van een correcte diagnose is één van de belangrijkste taken van een arts of therapeut. Een uitgebreide anamnese vormt dan ook het belangrijkste uitgangspunt voor een succesvolle behandeling. De bevindingen van een patiënt staan hierin centraal. Niet altijd komt echter zo alle essentiële informatie boven water, een betrouwbare en effectieve meetmethode kan dan een belangrijke bron van hulp en informatie bieden. Global Diagnostics werd ontwikkeld om arts en patiënt te helpen bij het vinden van de oorzaak van soms langdurige klachten.

Elk lichaam bezit een energieveld dat de functie vervult van een omvattend communicatie- en regulatiesysteem voor de miljarden chemische reacties die per seconde in het lichaam plaatsvinden. Het wordt gevormd door individuele kenmerken, belastingen en tekorten en verschilt van persoon tot persoon net als een vingerafdruk. Wanneer dit energieveld in onbalans geraakt kan dit leiden tot functionele of andere storingen in het organisme.

Om een grondig inzicht te krijgen in de oorzaken van individuele klachten is het dan ook onontbeerlijk om nauwkeurig vast te stellen op welke wijze het energieveld van de patiënt werkt en compenseert.

De meting
Met Global Diagnostics kan nu in detail worden nagegaan welke delen van het lichaam op het moment van de meting energetisch in onbalans zijn. Aan de hand van elektromagnetische testsignalen worden ca 540 lichaamsobjecten gemeten en geëvalueerd. In totaal vinden meer dan 50.000 verschillende metingen plaats in minder dan 10 minuten. De energetische structuren in het lichaam die een afwijking vertonen van een relatieve norm worden na afloop van de meting schematisch weergegeven. Op deze wijze ontstaat een duidelijk beeld in welke delen van het lichaam therapeutische ondersteuning nodig is. Een lichaamsmeting met Global Diagnostics duurt in totaal slechts 10 minuten. Via twee plak-electroden aan de enkels wordt u aangesloten op de apparatuur. Behalve sokken en schoenen mag u uw kleding gewoon aanhouden. Wel vragen wij u om uw GSM uit te schakelen en sieraden, horloge en/of bril af te doen. Aangezien het gaat om een zeer fijngevoelige meting is het belangrijk dat u rustig en ontspannen blijft liggen en bij voorkeur niet praat. Uw arts of therapeut zal u dan ook over het algemeen even alleen laten tijdens de meting.

Een Global Diagnostics meting is volledig pijnloos en niet voelbaar. Slechts een enkeling zal een lichte prikkel kunnen waarnemen.

Therapie
Na afloop van de meting is het mogelijk dat er via de therapiemodule van Global Diagnostics meteen een therapie wordt gestart. Voor een behandeling met Global Diagnostics blijft u via de plakelectroden aangesloten op de apparatuur.

Een therapie met Global Diagnostics wordt meestal onmiddelijk na de meting gestart, omdat de individuele frequentiepatronen die tijdens de meting zijn vastgesteld onderdeel uitmaken van de behandeling. Via de plakelectroden kunnen eerder gemeten pathalogische frequenties worden teruggevoerd, om een uitleiding van de belastingen op gang te brengen. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om frequenties aan te bieden met een specifiek ondersteunende en stabiliserende werking. Aangezien elke therapie slechts een aantal minuten duurt zal uw arts of therapeut er veelal voor kiezen om een combinatie van beide toe te passen.

Pagina 1 van 2

Na de therapie kan een zogenaamde beginreactie, in de zin van een genezingsreactie optreden. Het is daarom van belang dat u na de behandeling tenminste 2 liter mineraalarm water drinkt.

Met Global Diagnostics wordt niet alleen een lichaamsmeting doorgevoerd. Na afloop van de lichaamsmeting wordt op basis van uw individuele meetresultaten automatisch berekend welke MitoSan therapieprogramma’s op dat moment de hoogste therapeutische werking hebben.

In totaal bestaat de therapie aanbeveling uit 4 verschillende therapieprogramma’s die desgewenst meteen na de meting kunnen worden gestart. De aansluitende therapie met het MitoSan apparaat zal gemiddeld niet langer dan 20 minuten duren. Elk therapieprogramma bestaat uit een combinatie van subtiele electromagnetische golven. Bij deze therapiesignalen gaat het niet om de afzonderlijke frequenties, maar om complexe spectra, die een grote gelijkenis vertonen met het spectra welke we in de vrije natuur aantreffen.

Het doel van de MitoSan therapie is het op gang brengen van het lichaamseigen regulerende vermogen. De frequentiebereiken die in het lichaam in onbalans zijn geraakt en zich gedragen als pathologische stuurimpulsen worden weer in evenwicht gebracht. Bij chronische klachten is een regelmatige behandeling van groot belang om een duurzame balans in het lichaam te kunnen herstellen.

Maatregelen die het therapiesucces ondersteunen:
– Elke dag 2-3 liter mineraalarm water drinken
– Genoeg beweging en frisse lucht
– Voldoende slaap
– Vitaminerijke voeding
– Aanvullende voedingssupplementen
– Vermijden van extra belastingen, zoals koffie, alcohol, sigaretten en fabriekssuikers