De Mitosan/DigiSoft therapie

Ons lichaam heeft een mechanische functie. We willen ermee bewegen. Als we niets meer kunnen bewegen, zelfs onze oogleden niet meer, wordt een zinvol leven vrijwel onmogelijk. Onze lichaamsbewegingen worden door chemische reacties mogelijk gemaakt. Chemische processen laten onze spieren strekken en samentrekken en vormen ook de basis voor de andere lichaamsfuncties, waaronder voedselvertering en uitscheiding. Deze chemische processen worden op hun beurt weer ondersteund en afgestemd door elektromagnetische informatieoverdracht. De uitstekend georganiseerde activiteit van de miljarden chemische reacties die per seconde in het lichaam plaatsvinden is hiervan het bewijs. In feite vormt deze informatieoverdracht de basis van alle processen die in ons lichaam plaatsvinden.

Het vitaalveld
Het woord vitaalveld verwijst naar dit alles omvattende communicatie- en regelsysteem binnen het lichaam. Het vitaalveld is eigenlijk niets anders dan het energieveld van een levend organisme. Het begeleidt en ondersteunt de biochemische processen die in ons lichaam plaatsvinden. De kwaliteit van het vitaalveld speelt daarom een essentiële rol in de gezondheidstoestand van de mens. Aangezien het vitaalveld wordt gevormd door individuele kenmerken, belastingen en tekorten verschilt het van persoon tot persoon net als een vingerafdruk.

Het lichaam heeft voedsel en electromagnetische golven nodig.
Een evenwichtige voeding is nodig voor een goede werking van onze biologische huishouding. De biochemie raakt in onbalans en het lichaam zal op den duur ziek worden, als er wezenlijke stoffen in onze voeding ontbreken of als we ergens veel te veel van krijgen.

Zo is het ook met het vitaalveld. Elk levend wezen neemt continu elektromagnetische golven op en zendt deze vervolgens weer uit. Deze golven zijn hoofdzakelijk afkomstig van de zon in de vorm van licht, warmte en andere elektromagnetische golven. Bij de biochemische processen in het lichaam wordt het voedsel opgenomen en bewerkt, de bruikbare stoffen worden eruit gehaald en de rest wordt uitgescheiden. Bij het vitaalveld gebeurt iets soortgelijks, bruikbare golven zullen worden opgenomen, de rest wordt weer uitgezonden. Het lichaam zal op den duur in onbalans raken en ziek worden als er in de opgenomen golven wezenlijke delen ontbreken of als er ergens teveel van is. Met name in Europa en de VS ontwikkelen veel mensen een gebrek aan natuurlijke stralingsenergie, omdat wij ons gemiddeld 90% van onze tijd in gesloten ruimtes en auto’s bevinden. Hierdoor wordt een groot deel van deze elektromagnetische golven afgeschermd, resp. verminderd. Daarnaast vormt de technische straling die door eigen apparatuur [denk aan gsm, computer, televisie, magnetron etc.] wordt uitgezonden tegenwoordig een continue belasting voor het lichaam.

Een gezond organisme kan elektromagnetische golven ongehinderd opnemen en afgeven. Bij ziekten komen sommige golven vast te zitten. Ze gaan een belasting vormen voor het lichaam doordat ze zich gedragen als pathologische stuurimpulsen die het verloop van bepaalde lichaamprocessen kunnen verstoren. Wanneer dus vitale frequentiebereiken als stimulatie van buitenaf ontbreken of als bepaalde frequenties te sterk aanwezig zijn, kan dit leiden tot functionele of andere storingen in het organisme.

De therapie
Het doel van de MitoPlus/DigiSoft therapie is om de toestand van het vitaalveld te verbeteren. Hierdoor worden door middel van het MitoPlus apparaat subtiele elektromagnetische golven ingezet. Bij deze therapiesignalen gaat het niet om afzonderlijke frequenties, maar om complexe spectra, die een grote gelijkenis vertonen met de spectra die we in de vrije natuur aantreffen. Het lichaamseigen regulerende vermogen kan zodoende door therapeutische maatregelen in sterke mate worden gemobiliseerd. Belangrijke biochemische processen op celniveau worden op deze wijze gestimuleerd en mechanische functies gestabiliseerd.

 

De MitoPlus/DigiSoft therapie bestaat uit twee hoofdstappen: energie opbouwen en belastingen reduceren.
Met name in geval van chronische ziektes zijn de lichaamseigen regulerende vermogens zeer beperkt door het extreem lage energieniveau van het organisme. Hoe meer energie ontbreekt, hoe minder de cellen in staat zijn om hun functie te vervullen. Het eerste therapiedoel is dus celactivering. Door de energieopbouw verbetert de algemene gezondheidstoestand. Klachten verminderen, de stofwisseling wordt geprikkeld en het immuunsysteem versterkt. Om ziekmakende belastingen succesvol te kunnen uitscheiden is een hoog energieniveau van groot belang. Pas daarna zal worden overgegaan op het laten afvloeien van ongunstige elektromagnetische golven, die de lichaamsprocessen ongunstig beïnvloeden en die verstoringen en energieverslindende processen in stand houden. Op deze wijze wordt het lichaam op een zo subtiel mogelijke wijze van ziekmakende belastingen bevrijd.

De MitoPlus/Digisoft therapie kan zowel bij acute, als ook bij chronische degeneratieve ziektes worden ingezet.

De MitoPlus/ DigiSoft therapie is bijzonder waardevol bij de behandeling van:
– acute en chronische pijnen
– rug- en gewrichtsklachten
– wondgenezing na verwonding en operaties
– slaapstoornissen en stresstoestanden
– chronisch vermoeidheidssyndroom
– gevoeligheid voor infecties
– acute en chronische ontstekingen
– huidziektes
– belasting door milieuvergiften
– aantasting door parasieten en schimmels [mycosen]
– allergieën
– autoimmuunziektes

Gehandelingsdoel
Het doel van de MitoPlus/DigiSoft therapie is om zonder bijwerkingen, een zo snel mogelijke vermindering van uw klachten met een aansluitend duurzame genezing te bereiken.

Behandelingspositie
Gewoonlijk zult u de behandeling liggend ondergaan. Speciaal voor deze therapie ontwikkelde therapiebanden worden onder, als ook op het lichaam gelegd. Daarbij is het belangrijk dat u, indien mogelijk, alle sieraden, bril en horloge af doet en dikke kleding [broek en trui] en schoenen uittrekt. Mobiele telefoons dienen in onze praktijk altijd te worden uitgeschakeld. Tijdens de behandeling heeft u geen contact met elektrische stroom noch met sterke magneetvelden! Door de vereiste geringe intensiteit is de toepassing van de MitoPlus/DigiSoft therapie volledig pijnloos, niet voelbaar en daarmee dus ideaal voor kinderen en gevoelige patiënten.

Behandelingsduur
Aan de hand van de klachten en de diagnose worden specifieke therapieprogramma’s ingesteld en toegepast. Een therapie duurt gemiddeld tussen de 15 en 30 minuten. De afstand tussen de afzonderlijke behandelingen is afhankelijk van het ziektebeeld en varieert van 1x per dag tot 1x in de 4 tot 6 weken.

Bijwerkingen
Bijwerkingen zijn tot nu toe niet bekend. Er kan zich echter een genezingsreactie of beginreactie voordoen. Zoals in de natuurgeneeskunde is dit een positief voorteken dat aangeeft dat genezingsprocessen in het lichaam op gang komen. Zo kan een door MitoPlus/DigiSoft therapie geactiveerde uitscheiding van gifstoffen bijvoorbeeld tijdelijk leiden tot een dunnere stoelgang, versterkte transpiratie of vergelijkbare symptomen.

 

Contra-indicaties
Ingeval u een orgaantransplantatie heeft ondergaan, mag de vitaalveld therapie niet worden toegepast!

Deelt u uw therapeut alstublieft ook mee wanneer u zwanger bent, een pacemaker of kunstmatige ledenmaten heeft, zodat de passende therapieprogramma’s voor u kunnen worden gezocht.

Door de MitoPlus/DigiSoft therapie worden in hoge mate ballaststoffen [vergiften] in het lichaam losgemaakt, die vervolgens moeten worden uitgescheiden. Dit uitscheidingsproces kan gedurende de totale behandelingsduur door de volgende maatregelen worden ondersteund:

Iedere dag 2-3 liter mineraalarm water drinken
Alleen mineraalarm water zonder koolzuur [ bijv. spa blauw] kan losgemaakte ballaststoffen als een spons opnemen. Deze worden dan via de urine uitgescheiden. Kraanwater is niet geschikt.

Genoeg beweging en frisse lucht
Door beweging wordt, naast vele fysiologische processen, ook de lymfe-activiteit en daarmee de ballaststofafvoer gestimuleerd. Frisse lucht ondersteunt het lichaam daarbij.

Voldoende slaap
Met name gedurende een therapie worden er hogere eisen aan het lichaam gesteld en daarom heeft het voldoende hersteltijd nodig gedurende de nacht.

Vitaminerijke voeding
De door de therapie geactiveerde uitscheidingsprocessen eisen meer energie van het lichaam. Met name vitaminerijke voeding, zoals vers fruit en groente, zorgt ervoor dat het lichaam eenvoudig bruikbare energie in hoge mate ter beschikking staat. Let u er echter op om ’s avonds geen rauwkost [met name sla en fruit] te eten.

Aanvullende supplementen
Om de cellen beter tegen vrijkomende toxinen of van buiten komende belastingen te kunnen beschermen, wordt aanbevolen om extra vitaminen, mineralen, enzymen en aminozuren in de vorm van voedingssupplementen in te nemen.

Eventuele aanvullende maatregelen
Zoute baden, sauna, droogborstelen, darmspoelingen, uitscheidingsactiverende thee’s en homeopathische drainage druppels [ zoals bijv. Hepeel, Reneel en Lymfomyosot]. In de praktijk wordt ook de Matrix Regeneratie Therapie veelvuldig ingezet.

Vermijding/beperking extra belastingen
Daartoe behoort bijvoorbeeld het genot van alcohol, koffie, sigaretten en zoetigheden, maar ook te lang zonnebaden, vergiften in woonruimte en milieu en technische straling [GSM, magnetron, televisie etc.].

Voor meer informatie kunt u ook kijken op:
www.vitatec.nl