MRT therapie met de Med-Matrix

Het zachte bindweefsel ook wel matrix genoemd, speelt een essentiële rol bij het ontstaan van de chronische aandoeningen. De matrix verbindt het vaat-, lymf- en zenuwstelsel met de orgaancellen [parenchym] en vormt zo de infrastructuur voor de verzorging van de orgaancellen. Is dit bindweefsel permanent overbelast, door bijvoorbeeld milieu gifstoffen, verkeerde voeding, stress, ontstekingen of een ongezonde levensstijl, dan wordt op een gegeven moment ook de verzorging van de orgaancellen belemmerd. De gevolgen zijn chronische aandoeningen, allergieën, problemen van het afweersysteem, huidproblemen, depressies en nog heel veel andere klachten. Al deze aandoeningen hebben één ding gemeen: ze zijn zeer moeilijk te behandelen.

Voordat deze aandoeningen met succes behandeld kunnen worden, moet eerst de matrix de gelegenheid krijgen haar verontreinigingen kwijt te raken en zich te herstellen. De Med-Matrix werd ontwikkeld om het zachte bindweefsel te bevrijden van milieu- en stofwisselingsafval en de betrokken immuun- en bindweefselcellen in hun functioneren en activiteit te versterken.

De Med-Matrix koppelt drie holistische methoden tot één methode:

1.de petechiale zuigkracht
2.de ritmische gelijkstroom
3.de bio-informatie therapie

Hierbij worden, zowel de trillingsinformatie van de patiënt en andere trillingsinformatie als ook cel- en stofwisselingsondersteunende frequentiesignalen gebruikt, om het weefsel niet alleen fysisch te reinigen maar ook energetisch te stimuleren. Op basis hiervan vormt de Med-Matrix een optimale voorbereiding voor alle therapieën die hierop volgen. Na deze grondige basis/reinigingstherapie is het organisme weer in staat geblokkeerde genezingsprocessen op gang te brengen.

1. Petechiale zuigkracht:
Petechiale zuigkracht dient voor een mechanische reiniging van het bindweefsel.
Bij deze methode produceert de zuigelectrode een onderdruk in het weefsel.
Afvalstoffen [en andere giftige stoffen] worden naar de oppervlakte getrokken
en kunnen nu via het lymfsysteem worden afgevoerd.

Na een aantal behandelingen zal het resultaat zichtbaar zijn.
Het weefsel wordt strakker en de roodheid die na de behandelingen ontstaat, verdwijnt sneller.

2. De Ritmische gelijkstroom:
De matrix is het ontslakkingssysteem van de orgaancellen en de basis van ons afweersysteem. Haar ontgiftingspotentieel is enorm, zolang de matrix gezond is. Een verzwakte matrix kan er toe leiden dat orgaancellen ziek worden. Chronisch ziek matrix-weefsel heeft een overschot aan negatieve lading en geeft daardoor verzuring. De gelijkstroom therapie van de Med-Matrix zorgt ervoor dat de negatieve lading wordt omgepoold [dus positieve lading]. Via de rolelectroden wordt een zwakke gelijkstroom in het weefsel geleid en het weefsel wordt geneutraliseerd, het wordt weer basisch, de voorwaarde voor een normale stofwisseling!

3. De Bio-Informatie-Therapie:
Bij de Bio-informatie therapie worden pathologische [ziekmakende]
frequentie patronen geneutraliseerd. De electrode neemt de biologische
informatie van de losgemaakte afvalstoffen uit de matrix op.
Deze ziekmakende trillingspatronen worden in het Med-Matrix apparaat
omgezet.

Met cel- en stofwisselings ondersteunende frequentiesignalen gecombineerd met dynamische magneetvelden, worden deze signalen als therapeutische signalen aan de patiënt teruggegeven. Zo wordt het zelf herstellend vermogen geactiveerd en het immuunsysteem versterkt.

Indicaties:

Allergieën

Astma

Chronische aandoeningen

Degeneratieve processen

Depressieve aandoeningen

Functionele aandoeningen

Huid aandoeningen

Immuunzwakte

Intoxicaties

Orgaanziekten

Overgewicht

Reumatische aandoeningen

Stimuleren stofwisseling