Aan (oud) patiënten van mijn praktijk

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij vraag ik uw aandacht en medewerking met betrekking tot de zorgverzekering 2019.

Rond deze tijd bereiken mij veel vragen over welke verzekering het beste bij mijn praktijk past en van waaruit
de consulten en eventuele geneesmiddelen het beste worden vergoed.
Bijgaand treft u daarom een totaal overzichten aan van de vergoedingen en premies van vrijwel alle
zorgverzekeraars, alfabetisch geordend. Daarnaast een lijst van aanbevelingen hoe u daar het beste mee kunt
omgaan.
U ontvangt hierbij een overzicht van de vergoedingen: (acupunctuur, homeopathie, natuurgeneeskunde,
neuraal therapie, orthomoleculaire geneeskunde (naar praktijkvorm toe te sturen)

De CZ groep heeft per 2019 de behandelingen natuurgeneeskunde sterk beperkt. (Zie verder de bijlage
aanbevelingen zorgverzekeringen 2019) We adviseren, als u verzekert bent bij de CZ groep, met een
aanvullende verzekering, sterk te overwegen, om over te stappen naar een andere zorgverzekeraar die een
ruimere vergoeding biedt voor meer vormen van natuurgeneeskunde. De vergoeding homeopathie en
acupunctuur zijn per 2019 niet gewijzigd bij de CZ groep.

Succes met de keuze van uw zorgverzekering!

Met vriendelijke groet,

G.W. Kentie, arts voor functionele en algemene geneeskunde

 


 

Bijlagen

Aanbevelingen zorgverzekeraar 2019
Overzicht vergoedingen (acupunctuur, homeopathie, natuurgeneeskunde, neuraal therapie, orthomoleculaire geneeskunde 2019, naar
praktijkvorm toe te sturen)

Extra toelichting Homeopathie vergoeding geregistreerde homeopathische middelen en labonderzoek.

Het Centrum voor Biologische Geneeskunde, sluit alle aansprakelijkheid uit voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het
gebruik van deze informatie die door middel van Zorgwijzer.nl verkregen is.

Kijk voor de specifieke polisvoorwaarden altijd op de website van de zorgverzekeraar.

 


 

Aanbevelingen Zorgverzekering 2019

Vergoedingen: acupunctuur, homeopathie, natuurgeneeskunde, neuraal therapie en orthomoleculaire geneeskunde

1.De voorzieningen en vergoedingen van de alternatieve geneeswijzen, in de aanvullende pakketten van de zorg-verzekeringen 2019 zijn in vergelijking met die van 2018, bij een aantal verzekeraars sterk afgenomen, zoals de vergoeding Natuurgeneeskunde bij de CZ groep of zijn zelfs geheel geschrapt, zoals bij Anderzorg. De CZ groep ( CZ, Ohra en de Nationale Nederlanden) vergoedt alleen nog de volgende behandelingen natuurgeneeswijzen: antroposofische consulten, auriculotherapie (ooracupunctuur), haptonomie, kinesiologie, musculoskeletale geneeskunde, orthomanuele geneeskunde, reflexzonetherapie/voetreflextherapie, manuele therapie E.S en shiatsu. De behandelingen algemene natuurgeneeskunde, neuraal therapie en orthomoleculaire geneeskunde worden niet meer vergoed in 2019 bij de CZ groep. De term natuur-geneeskunde wordt door zorgverzekeraars verschillend gezien en gebruikt. Het kan daarom voorkomen dat bepaalde vakgebieden/prestatiecodes niet worden vergoed door de zorgverzekeraar. Neem daarom altijd contact op met de zorgverzekeraar voor de exacte voorwaarden, zeker als u overweegt een overstap te maken naar een bepaalde verzekeraar.

  1. Het is in de eerste plaats van belang dat u let op de hoogte van het budget per jaar en de dagvergoeding. De meeste verzekeraars vergoeden in 2019 per dag een bedrag variërend tussen de € 25 en € 50. Er zijn in 2019 slechts nog maar twee zorgverzekeraars die een 100% dagvergoeding hebben:  UMC (naast werknemers werkzaam bij een universitair medisch centrum, kunt u zich als particulier verzekeren bij het UMC, zonder collectiviteitskorting). Stad Holland heeft een 100% vergoeding in het pakket AV Zorg Riant.  Daarnaast vergoeden de ONVZ en de VVAA € 65,00 tot 75,00 per dag in hun top-pakketten, maar de maandpremie is hoog bij deze verzekeraars. Als u besluit een aanvullende verzekering te nemen uitsluitend voor vergoeding van alternatieve geneeswijzen, is het verstandig uit te rekenen of deze aanvullende verzekering nog wel de moeite waard is. Vergelijkt u hierbij de jaarpremie met de maximale jaarvergoeding en de maximale dagver-goeding. Voor gezinnen met kinderen onder de 18 jaar, die gratis zijn meeverzekerd, en allen verwachten gebruik te maken van alternatieve geneeswijzen kan het nog in uw voordeel uitvallen. Als u verwacht in 2019, niet alleen alternatieve geneeswijzen maar ook andere medische diensten, vergoed vanuit de aanvullende verzekering nodig te hebben, dan kan het wel gunstig zijn om een aanvullende verzekering af te sluiten. De website www.zorgwijzer.nl biedt goede informatie over de alternatieve geneeswijzen. Zie https://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/alternatieve-geneeswijzen
  2. Verder is het handig als men aanspraak kan maken op een collectiviteitskorting.  Bijvoorbeeld  als men lid is (of wordt) van bv. een sportvereniging, kruisvereniging, ouderenbond of patiëntenvereniging. Dan kan men veelal een aanmerkelijke korting krijgen op zowel de basisverzekering als de aanvullende verzekering (gemiddeld 7 %).
  3. Basisverzekering: U kunt al snel € 100 besparen door over te stappen van basisverzekering. Zo is het verschil tussen de goedkoopste en de duurste zorgverzekeraar in 2019 € 31/maand, d.w.z. op jaarbasis € 371/jaar. Het is ook de moeite waard om uw eigen risico voor de basisverzekering te heroverwegen. Het standaard eigen risico is € 385. U kunt dat zelf in stappen van € 100 verhogen tot € 885. De korting op uw premie voor de basisverzekering kan daarbij oplopen tot € 300 per jaar. Wat in de praktijk betekent dat alleen wanneer u meer dan € 685 aan zorgkosten uit de basisverzekering hebt, u duurder uit bent. De huisarts, wijkverpleegkundige en verloskundige tellen niet mee voor het eigen risico. Via de website van de consumenten-bond kunt u via de zorgvergelijker 2018- 2019 een goede vergelijking maken van alle verzekeringen.

5. Afmelding bij de huidige zorgverzekeraar dient vóór 1 januari a.s. te geschieden. Aanmelding bij de nieuwe zorgverzekeraar kan tot uiterlijk 31 januari 2019. Als u zich aanmeldt bij een nieuwe zorgverzekeraar vóór 1 januari 2019, zal deze uw oude verzekering opzeggen. Bij de basis verzekering wordt men bij alle zorgverzekeraars als nieuwe klant zonder keuring of restricties geaccepteerd. Bij de aanvullende verzekering wordt dit, als gentleman’s agreement tussen de verzekeraars, meestal ook gedaan. Zie ook https://www.zorgwijzer.nl/zorgvergelijker/overstappen-zorgverzekering

 


 

Verzekeringscommissie AVIG 17 december 2018

De meeste verzekeraars vergoeden uit het jaarbudget ook de voorgeschreven geregistreerde homeopathische middelen (met een geaccepteerd Z-index nummer), mits voorgeschreven door een arts en geleverd door apotheek of apotheek houdend huisarts.

Een aantal verzekeraars heeft naast het jaarbudget voor de consulten een apart budget voor de geregistreerde homeopathische middelen. De uitgebreidere verzekeringen van Stad Holland, DSW met 100% vergoeding of tot maximaal budget per aanvullende verzekering. Friesland Zorgverzekeraar heeft een oplopend budget hiervoor afhankelijk van de aanvullende verzekering.

 

Alle aangesloten  verzekeraars bij de Achmea groep,  FBTO, Interpolis,  Zilveren kruis, de Friesland Zorgverzekeraar en OZF Achmea vergoeden vanuit de aanvullende verzekeringen de door de Hahnemann apotheek geleverde middelen niet.  Avero Achmea, You Care en Aevitae vergoeden de Hahnemann apotheek wel.

 

Opvallend is dat de VVAA en de ONVZ vanuit dit extra budget ook het laboratorium onderzoek vergoeden, aangevraagd door de arts. Zie onderstaande overzicht hiervan.

 

Totaal budget vergoeding consulten + homeopathische geneesmiddelen + labonderzoek

€ 750,-   € 65,- per consult VVAA Optimaal

€ 750,-      € 65,- per consult ONVZ Optifit

€ 1000,-   € 65,- per consult ONVZ Topfit

€ 1000,-   € 65,- per consult VVAA Top

€ 1500,- € 75,- per consult VVAA Excellent

€ 1500,-    € 75,- per consult ONVZ Optifit

 

17 december 2019